Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

18 Δεκεμβρίου 2011

Τα άλογα

Από την Connie11

Το άλογο ή ίππος ή άτι, είναι τετράποδο θηλαστικό της οικογένειας των ιππιδών, που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε από την αρχαιότητα ως μέσο μετακίνησης και αποτέλεσε βα­σι­κή κι­νη­τή­­ρι­α δύναμη των αμαξών αλλά και χρήσιμο εργαλείο στον πόλεμο. Βοήθησε ε­πί­σης την ε­­ξά­πλω­ση των ανθρώπων σε νέες περιοχές, καθώς και τη μετανάστευση ο­λό­κλη­ρων λα­ών. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η ονομασία του ήταν «ίππος».


Το άλογο είναι ψηλό ζώο, γνωστό για την περήφανη όψη του. Γεννάει κάθε φορά συ­νή­­θως ένα μωρό, σπανιότερα δύο, και η θηλυκιά τα θηλάζει μέχρι να είναι έτοιμα να βοσκή­σουν μόνα τους. Ζουν πολλά χρόνια και αρκετές φορές ξεπερνούν τα 25. Αν και πι­στευ­­ό­ταν ότι δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο ζώο, έχει αποδειχτεί ότι κατέχει ευ­φυΐα που έχει να κά­νει με την εκμάθηση καθηκόντων, τη μνήμη και τη λύση προ­βλη­μά­των.

Σήμερα η χρήση του ως μεταφορικό μέσο στην Ευρώπη έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Πα­ρα­­μέ­νει όμως σε πολλές χώρες της Ασίας, και σε ενδοχώρες της Λατινικής Α­με­ρι­κής. Άλο­γα βρί­σκου­με εκτός από άθλημα στην ιππασία και τον ιππόδρομο, σε προ­ε­δρι­κές και βα­­σι­λι­κές φρουρές αλλά και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, όπως σε έ­φιπ­πες αστυνο­μι­κές δυ­νά­μεις, καθώς και στις κοινωνίες των Άμις. Το άλογο χρη­σι­μο­ποι­εί­ται επίσης στις πα­­ρα­­δο­σι­α­κές γιορτές, καθώς και στο κυνήγι αλεπούδων στη Σκω­τί­α και στην Αγγλία.


Το άλογο προήλθε από τον ηώιππο, ένα μικρό τετράποδο θηλαστικό της εποχής του Η­­ω­καί­νου, πριν 55 εκατομμύρια χρόνια. Ο ηώιππος εξελίχθηκε στον μεσόιππο, τον μει­ό­­ιπ­πο και τον πλειόιππο αυξάνοντας το μέγεθός του. Ο σημερινός ίππος μάλλον εμ­φα­νί­­στη­κε στη Βόρεια Αμερική, κατά την εποχή του Πλειστοκαίνου, και από εκεί με­τα­νά­στευ­­σε στον υ­πό­λοι­πο κόσμο.

Από το ίδιο εξελικτικό δέντρο προήλθαν το γαϊδούρι, η ζέβρα, η Κουάγκα, το άλογο Przel­waski και το άλογο Παλλάς.

Η εξημέρωση του αλόγου

Τα εξημερωμένα άλογα προέρχονται από το είδος Ταρπάν, το οποίο εξημερώθηκε στην Α­σί­α, καθώς και από το είδος Πρζεβάλσκι (Przelwaski) που εξημερώθηκε από τους Μογ­­γό­λους.


Ως τόπος εξημέρωσης του αλόγου θεωρείται η περιοχή της νότιας Ρωσίας και Ου­κρα­νί­­ας, ό­που υπήρχαν μεγάλες στέπες με αγέλες από άγρια άλογα. Αργότερα το ά­λο­γο ε­ξα­­πλώ­θη­κε σε άλλες περιοχές με τις μετακινήσεις μεγάλων πληθυσμών. Κατά την εποχή του χαλ­κού είχε επεκταθεί από τη νότια Ρωσία μέχρι το Καζακστάν και την Αρ­με­νί­α, ενώ εμ­φα­νί­στη­κε κοντά στη Μεσοποταμία το 3000 π.Χ. περίπου. Οι Υξώς δι­έ­δω­σαν το άλογο στην Αί­γυ­πτο, όπου χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη μεταφορά της άρ­χου­σας τάξης και α­­να­πτύ­χθη­κε και η ιπποφορβία. Στην Περσική Αυ­το­κρα­το­ρί­α ήταν ξακουστοί ιππείς οι Σκύ­θες, που κατοικούσαν σε περιοχή βόρεια της Μαύρης Θά­λασ­σας.

Τα εξημερωμένα άλογα τα χρησιμοποίησαν αρκετοί πολιτισμοί από την προϊστορία μέ­χρι τον Μεσαίωνα, όπως οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Πέρσες, οι Έλληνες, οι Ε­βραί­οι, οι Αι­­γύ­πτι­οι, οι Ρωμαίοι και οι Άραβες.


ΠΗΓΗ:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.