Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Οι Αβορίγινες της Αυστραλίας

Από την Agi Star

Οι ιθαγενείς πληθυσμοί της Αυστραλίας, γνωστοί με το όνομα Αβορίγινες, θε­­ω­­ρού­­­νται ό­σοι κάτοικοι της χώρας κατάγονται από αυτόχθονες κάτοικους της η­­πεί­­ρου.

Οι Αβορίγινες της Αυστραλίας, ήρθαν πιθανά από τη Νοτιοανατολική Ασία του­­λά­­χι­­στον πριν από 40-45 χιλιάδες χρόνια. Στα τέλη του 18ου αιώνα, υπήρχαν 400.000 πε­ρί­­που αυ­τό­χθο­νες σε 500 περίπου διαφορετικές φυλές με διαφορετικές δι­­α­­λέ­­κτους, α­πό τις οποίες 50 έχουν εξαφανιστεί. Αυτές οι φυλές ζούσαν νομαδική ζω­­ή ως κυ­νη­γοί τροφοσυλλέκτες και η επαφή τους με τους Ευρωπαίους α­­ποί­­κους υπήρξε κα­θο­ρι­στι­­κή, καθώς α­πο­δε­κα­τί­στη­καν από ασθένειες και οδηγήθηκαν σε αυ­το­κα­τα­στρο­φι­κή συ­μπεριφορά μέσω του αλ­κο­ο­λι­σμού, της αυτοκτονίας σε νε­­α­­ρή ηλικία, και κα­τά­χρη­σης ναρκωτικών ουσιών και των με­τα­βο­λι­κών δι­­α­­τα­­ρα­­χών που επέβαλαν οι νέ­ες διατρο­φικές συνήθειες.

Θρησκεία

Οι αυτόχθονες κάτοικοι της Αυστραλίας πίστευαν και εξακολουθούν να πιστεύουν ό­­τι η γη εί­ναι θρησκευτικό φαινόμενο και κατοικείται από τα προγονικά πνεύματα.

Κοινωνική κατάσταση

Στους Αβορίγινες χορηγήθηκε πλήρης αυστραλιανή υπηκοότητα το 1967, και συ­­μπε­­­ρι­­λή­­φθη­­καν στην απογραφή του 1971, με εκτιμώμενο πληθυσμό 140.000 ά­­το­­μα.


ΠΗΓΗ: ; | ΧΑΡΤΗΣ: el.wikipedia.org


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.