Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Καφέ αρκούδα

Από την elpis00

Η καφέ αρκούδα είναι παμφάγο θηλαστικό ζώο, είδος αρκούδας (ίσως το γνω­στό­τε­­ρο) που μπορεί να φτάσει σε μάζα από 170 μέχρι 300 κιλά. Υποείδος της είναι η αρ­­κού­δα γκρίζ­λι, διάσημη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα η καφέ αρκούδα υ­πάρ­­χει κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα ωστόσο ο πληθυσμός της εί­ναι πε­ρι­ο­­ρι­σμέ­νος. Γε­νι­κό­τε­ρα, συναντάται στην Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Α­με­ρι­κή και τα όρη της βό­ρει­ας Α­φρι­κής.


Η καφέ αρκούδα ώς τον 15ο αιώνα, ζούσε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κα­τα­στρο­φή των βι­ο­τό­πων της και το κυνήγι της που έχει απαγορευτεί εδώ και δύο δε­κα­ε­τί­ες πε­ρί­­που, είναι οι κύριες αιτίες της σταδιακής εξαφάνισής της από τις πε­ρισ­σό­τε­ρες χώ­ρες. Σήμερα ζει σε μι­κρούς αποκομμένους πληθυσμούς και κινδυνεύει να ε­ξα­φα­νι­στεί. Στη Γαλλία έχουν α­πο­μεί­νει περίπου δέκα ενώ στην Ισπανία και την Ι­τα­λί­α πε­ρί­που από πε­νήντα.


Στην Ελλάδα έως τον 17ο αιώνα η αρκούδα ζούσε ακόμη και στην Πελοπόννησο, σή­­με­ρα έ­χει περιοριστεί στη βόρεια Πίνδο και την κεντρική Ροδόπη. Ο πληθυσμός της δεν ξε­περ­νά τα 150 άτομα και αποτελεί το νοτιότερο τμήμα του βαλκανικού πλη­θυ­σμού που δεν ξεπερνά τα 2.500 άτομα. Παρ’ όλα αυτά είναι από τους με­γα­λύ­τε­ρους πλη­θυ­­σμούς στην Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση. Η φυσική σύνδεση των πλη­θυ­σμών της καφέ αρ­κού­­δας στα Βαλ­κά­νι­α θα αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης του εί­δους και στην Ελ­λά­δα.

Η αρκούδα είναι ζώο παμφάγο με προτίμηση στις τροφές φυτικής προέλευσης και έ­χει α­νά­γκη από μεγάλες ποσότητες τροφής. Τρέφεται με όλων των ειδών τους δι­α­θέ­σι­­μους καρ­πούς του δάσους: Βατόμουρα, άγρια κορόμηλα, κεράσια, σμέουρα, α­χλά­δια, μήλα, καρ­πούς σορβιάς, αγριοφράουλες, βελανίδια, καρπούς οξιάς αλλά και χόρ­τα, ρί­ζες και βολ­βούς. Συμπληρώνει το διαιτολόγιό της με μέλι, μικρά και με­γά­λα θη­λα­στι­κά, έντομα, μυρ­μή­γκια, βατράχια, σαλιγκάρια, ψάρια και χελώνες.


ΠΗΓΗ: ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.