Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Μέλισσα

Από την elpis00


Η μέλισσα είναι έντομο που μερικοί άνθρωποι τη φοβούνται πολύ. Κάποιοι άνθρωποι λέ­­νε ό­­τι αν δεν τις πειράξεις δε θα σου κάνουν τίποτα και συμφωνώ!

Στο είδος της μέλισσας της μελιτοφόρου, όπως επίσημα λέγεται η μέλισσα, υ­πάρ­χουν τρεις βασικές ομάδες, η κάθε μια από τις οποίες έχει και μερικές φυλές. Η πρώ­­τη ο­­μά­­δα πε­­ρι­­λαμ­­βά­­νει τις μέλισσες της ανατολικής Ασίας με εκπρόσωπο τη μέ­­λισ­­σα την ινδική. Η δεύ­­τε­­ρη ομάδα είναι η αφρικανική και η τρίτη ομάδα είναι η ευ­­ρω­­παϊ­­κή, που περιλαμβά­νει πάνω από δέκα φυλές. Οι πιο γνωστές διεθνώς είναι η ιταλική και η γιουγκοσλαβική, ε­­νώ στην Ελλάδα πιο διαδεδομένη ντόπια φυλή είναι η Ce­­cro­­pi­­a η οποία πήρε το όνομά της από τον ομώνυμο βασιλιά της Πελοποννήσου.

Τα τελευταία χρόνια άρχισε η συστηματική διασταύρωση των μελισσών για να δη­­μι­­ουρ­­­γη­­θεί νέος τύπος που θα έχει μέσο μέγεθος, θα είναι ήσυχη και εργατική και θα πολ­­λα­­­πλα­­σι­­ά­­ζε­­ται σχετικά εύκολα την άνοιξη.


Η μέλισσα ζει στη Γη το λιγότερο 15 εκατομμύρια χρόνια και θεωρείται από τους πιο πα­­­λιούς κατοίκους της, που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και σήμερα.

Είναι από τα ελάχιστα είδη των εντόμων που ο άνθρωπος προσπάθησε να εκ­­με­­ταλ­­λευ­­τεί, βλέ­­πο­­ντας ότι θα είχε κάποιο οικονομικό όφελος. Η προσπάθεια αυτή του αν­­θρώ­­που να ε­­ξη­­με­­ρώ­­σει τη μέλισσα δεν είναι νέα. Υπάρχει μια σπηλαιογραφία στην Μπι­­κόρπ της Ι­­σπα­­­νί­­ας, ηλικίας τουλάχιστον 15.000 χρόνων, όπου εικονίζεται ένας άν­­θρω­­πος που προ­­­σπα­­θεί να πάρει μέλι από μελίσσι.


Το σώμα των μελισσών αποτελείται από το κεφάλι, τον θώρακα και την κοιλιά. Στο κε­­­φά­­λι των μελισσών υπάρχουν δυο σύνθετα μάτια στα πλάγια και τρία απλά στο πά­­νω μέ­ρος. Α­­πό το τμήμα που βρίσκεται ανάμεσα στα μάτια, φυτρώνουν δυο κε­­ραί­­ες, πάνω στις ο­­ποί­­ες βρίσκονται διάφορα αισθητήρια όργανα. Στο μπροστινό τμή­­μα του θώρακα φέρει δύ­­ο ζεύγη μεμβρανωδών φτερών. Η κοιλιά είναι χω­­ρι­­σμέ­­νη σε δα­­κτυ­­λί­­ους, που ανάμεσά τους βρίσκονται οι κηρογόνοι αδένες. Ο τελευταίος από τους δακτυλίους έχει το κεντρί. Τα αρ­­σε­­νι­­κά δε διαθέτουν ού­­τε κηρογόνους αδένες, ού­­τε κεντρί.

ΠΗΓΗ: ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.