Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

18 Αυγούστου 2013

Γυαλιά ηλίου

Δεν είναι διακοσμητικά!


Οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο δέρ­μα μας και ακόμη σοβαρότερες στα μάτια μας. Τα παιδιά μάλιστα αντιμετωπίζουν με­γα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο, αφού δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ο μηχανισμός απορρόφησης της ηλιακής α­κτι­νο­βο­λί­ας.

Οι ακτίνες αυτές μπορεί να προκαλέσουν έγκαυμα στον κερατοειδή χιτώνα των μα­τιών μας, ενώ η υπερβολική έκθεσή τους στον ήλιο είναι πιθανό αργότερα, όταν φτά­σου­με στην τρίτη ηλικία, να μας προδιαθέσει για καταρράκτη.
● Τα ανοιχτόχρωμα μάτια είναι ακόμη πιο ευ­αί­σθη­τα, επειδή στην ίριδά τους έχουν λι­γό­τε­ρη χρωστική και επομένως μι­κρό­τε­ρη προ­στα­σί­α από την ακτινοβολία.

Πώς επιλέγουμε τα κατάλληλα γυαλιά

 1  Οι σκουρόχρωμοι φακοί προκαλούν δι­α­στο­λή στην κόρη των ματιών. Αν τα γυα­λιά δεν είναι κατάλληλα, αν δηλαδή οι φα­κοί τους δεν είναι απορροφητικοί, κα­λύ­τε­ρα να μην τα φορέσουμε καθόλου. Σε α­ντί­θε­τη πε­ρί­πτω­ση θα εισχωρήσει πε­ρισ­σό­τε­ρη υ­πε­ρι­ώ­δης ακτινοβολία και θα προ­κλη­θεί με­γα­λύ­τε­ρη βλάβη στα α­προ­στά­τευ­τα μάτια μας.

Το πρώτο, λοιπόν, βήμα είναι να μην α­γο­ρά­ζου­με γυαλιά ηλίου από πλανόδιους πω­λη­τές, σουπερμάρκετ, περίπτερα και άλλα σημεία πώ­λη­σης, παρά μόνο από κα­τα­στή­μα­τα οπτικών. Κατά κανόνα δε θα έχουν τις κα­τάλ­λη­λες προδιαγραφές, θα είναι δη­λα­δή «μαϊμού». Σίγουρα κοστίζουν λιγότερα χρήματα, αλλά στην προστασία των μα­τιών μας δε χωράνε εκπτώσεις...

 2  Συμβουλευόμαστε έναν οπτικό, προκειμένου να λάβουμε τις απαραίτητες εγ­γυ­ή­σεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των γυαλιών που πρόκειται να αγοράσουμε:
● Τα γυαλιά πρέπει να συνοδεύονται από την ένδειξη CE. Αυτό σημαίνει ότι ο κα­τα­σκευ­α­στής τους δηλώνει ότι έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές α­σφα­λεί­ας της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένωσης.
● Η ποιότητα των φακών πρέπει να εξασφαλίζει τη μέγιστη απορροφητικότητα (100%) α­πό τις υπεριώδεις ακτίνες UVA και UVB και να μη δημιουργεί πα­ρα­μορ­φώ­σεις. Ειδικά τα γυα­λιά των παιδιών μπορεί να έχουν πλαστικούς φακούς, ώστε να μην τα τραυματίσουν σε περίπτωση που σπάσουν.
● Ελέγχουμε το υλικό κατασκευής του σκελετού. Δεν πρέπει να προκαλεί ερεθισμούς και αλ­λερ­γί­ες στο δέρμα.


Λάθη που κάνουμε με τα γυαλιά ηλίου

 1  Δε βάζουμε γυαλιά επειδή φοράμε καπέλο.

Το σωστό είναι να τα συνδυάζουμε. Τα καπέλα με μεγάλο γείσο μειώνουν κατά 50% την ε­πι­βλα­βή για τα μάτια ηλιακή α­κτι­νο­βο­λί­α, αλλά δεν είναι αρκετά.

 2  Βγάζουμε τα γυαλιά όταν έχει συννεφιά.

Τα σύννεφα δεν απορροφούν την επικίνδυνη (και) για τα μάτια υπεριώδη α­κτι­νο­βο­λί­α. Ε­πι­πλέ­ον, όταν έχει συννεφιά μπορεί να καθόμαστε περισσότερη ώρα στην α­ντη­λιά.

 3  Κατά την άθληση δε φοράμε γυαλιά.

Δεν υπάρχει πάντοτε λόγος να βγάζουμε τα γυαλιά μας ενώ κάνουμε κάποιο σπορ, ει­δι­κά ό­ταν αυτό γίνεται στην ύπαιθρο και έχει ήλιο. Άλλωστε υπάρχουν ειδικά γυα­λιά ήλιου για ό­σους αθλούνται.

 4  Καθαρίζουμε τα γυαλιά με την μπλούζα ή με χαρτοπετσέτα.

Αρκετά υφάσματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε κάποιους ευαίσθητους φακούς. Για τον καθαρισμό των γυαλιών υπάρχουν ειδικά μαντιλάκια καθαρισμού (θα τα βρεί­τε στα κα­τα­στή­μα­τα οπτικών) και βέβαια το ξέπλυμα με νερό.

 5  Βρέχουμε τα γυαλιά με θαλασσινό νερό.

Το νερό της θάλασσας (και της πισίνας) μπορεί να καταστρέψει τους φακούς ή τον σκε­λε­τό των γυαλιών, οπότε δεν πρέπει να τα φοράμε αμέσως μετά το μπάνιο, όσο εί­μα­στε ακόμη βρεγ­μέ­νοι.

Και βέβαια, σε κάθε περίπτωση, δεν κοιτάμε ποτέ κατάματα τον ήλιο, ακόμη κι αν φο­ρά­­με γυα­λιά ηλίου!

 
(πατήστε στις εικόνες και δείτε μερικά αστεία και παράξενα γυαλιά ηλίου)

ΠΗΓΕΣ: ekatoflorinas.iosites.org, www.hygeia.gr, www.lifezone.gr, www.medlook.net, www.paidiatriki.gr,
www.poulellisvision.gr | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.spreadshirt.it, www.ethnos.gr, www.reddit.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.