23 Αυγούστου 2013

Θαλάσσια θηλαστικά

Τα θηλαστικά ζουν κατά κανόνα στη στεριά, αναπνέουν με πνεύμονες και είναι θερ­μό­αι­­μα, δη­λα­δή η θερμοκρασία τους είναι σταθερή (στους 36-38 ºC) και δεν ε­πη­ρε­ά­ζε­ται α­πό το πε­ρι­βάλ­λον. Αυτό όμως που τα ξεχωρίζει από άλλες ζωικές ο­μά­δες εί­ναι ότι τα θη­λυκά έ­χουν γαλακτοφόρους αδένες, οι οποίοι παράγουν γά­λα για τη δι­α­τρο­φή των νεο­γνών. Ό­πως περιγράφει και το όνομά τους, είναι η μο­να­δι­κή κα­τη­γο­ρί­α ζώων που θηλά­ζει τα μι­κρά της.

Θαλάσσια θηλαστικά είναι τα ζώα που περνούν όλη τους τη ζωή ή ένα πολύ με­γά­λο μέ­ρος της στη θάλασσα. Τα περισσότερα μοιάζουν πολύ με τα ψάρια, όμως δεν έ­χουν καμία συγ­γέ­νει­α μαζί τους.


Για να τα μελετήσουν καλύτερα, οι επιστήμονες τα χώρισαν σε πέντε μεγάλες κα­τη­γο­ρί­­ες:
★ Τα κητώδη (π.χ. δελφίνια, φάλαινες)
★ Τα πτερυγιόποδα (π.χ. φώκιες, θαλάσσιοι ίπποι)
★ Τα σειρήνια ή θαλάσσιες αγελάδες
★ Τις θαλάσσιες βίδρες
★ Τις πολικές αρκούδες


Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν περίπου 120 είδη θαλάσσιων θηλαστικών. Στις ελ­λη­νι­κές θά­λασ­σες συναντάμε, μόνιμα ή περιστασιακά, 14 είδη: 13 κητώδη και έ­να πτε­ρυ­γι­ό­πο­δο (πε­ρισ­σό­τε­ρα εδώ και εδώ).

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: podilato98.blogspot.com - ΠΗΓΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ: thalassapedia.gr, thalassa-project.gr, el.wikipedia.org


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ