Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

10 Αυγούστου 2013

Η υπεριώδης ακτινοβολία

Ο Ήλιος είναι ένας ισχυρότατος σταθμός πυρηνικής ενέργειας. Παράγει ένα ευρύ φά­σμα ο­ρα­τών και αόρατων ακτίνων, όμως μόνο τα τρία δισεκατομμυριοστά (!) από αυ­τές φτά­νουν στην επιφάνεια της γης. Οι μισές περίπου (το 48%) είναι ορατές, ενώ οι υπόλοιπες, οι αόρατες, διακρίνονται σε υπέρυθρες (το 46%) και υπεριώδεις (το 6%).

Οι υπεριώδεις ακτινοβολίες (Ultra Violet ή UV) χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες: τις α­κτί­νες UVA, τις UVB και τις UVC. Οι ειδικοί λένε πως είναι οι πλέον βλαβερές για το δέρ­μα μας, διότι προκαλούν εγκαύματα αλλά και σοβαρότερες δερματικές πα­θή­σεις.

Κανονικά, πριν οι ενέργειές μας δημιουργήσουν προβλήματα στο όζον που πε­ρι­βάλ­λει την ατμόσφαιρα της γης, όλη η UVC και το μεγαλύτερο ποσοστό της UVB α­πορ­ρο­φού­νταν από το όζον, τους υδρατμούς κτλ. Έτσι, η υπεριώδης ακτινοβολία που έ­φτα­νε στη γή­ι­νη επιφάνεια αποτελούνταν κατά ένα μεγάλο μέρος από UVA και κατά έ­να μικρό πο­σο­στό από UVB.
● Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι κάθε καταστροφή στο στρώμα του όζοντος κατά 1% α­ντι­στοι­χεί σε βλαβερή επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας κατά 3%...


 Ακτίνες UVA 

Οι ακτίνες UVA διεισδύουν στο δέρμα μας σε ιδιαίτερα μεγάλο βάθος. Δεν προκαλούν ε­γκαύ­μα­τα, ωστόσο μπορεί να προξενήσουν μεγάλη ζημιά στο κολλαγόνο και την ε­λα­στί­νη, τις ουσίες που μας χαρίζουν ένα λείο και σφριγηλό δέρμα. Είναι υπεύθυνες για το 80% της γήρανσης του δέρματος, καθώς δημιουργούν κηλίδες, ρυτίδες και χα­λά­ρω­ση. Στο βά­θος του χρόνου, όταν δηλαδή τις αφήνουμε να δρουν α­νε­ξέ­λε­γκτα, προκαλούν κυτ­τα­ρι­κή ζη­μιά που μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο του δέρματος.

 Ακτίνες UVB 

Οι ακτίνες UVB δε διαπερνούν την επιδερμίδα σε μεγάλο βάθος. Δρουν στην ε­ξω­τε­ρι­κή στοι­βά­δα του δέρματος και προκαλούν κοκκινίλες και εγκαύματα, κα­τα­στρέ­φο­ντας τους ι­στούς και τα κύτταρά του. Επίσης, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να ο­δη­γή­σουν σε καρ­κί­νο του δέρματος.

 Ακτίνες UVC 

Οι ακτίνες UVC θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνες, διότι κανονικά φιλτράρονται από το ό­ζον και παρεμποδίζεται η διέλευσή τους στην επιφάνεια της Γης. Δυστυχώς η συ­νε­χώς αυ­ξα­νό­με­νη τρύπα του όζοντος συρρικνώνει τον ρυθμό απορρόφησής τους.


Τα αντηλιακά είναι ένα ισχυρό όπλο στην προστασία μας από τις υπεριώδεις α­κτι­νο­βο­λί­­ες. Παρατηρήστε τις εικόνες που ακολουθούν:
● Στην πρώτη το δέρμα είναι εκτεθειμένο χωρίς αντηλιακό και απορροφά όλη την έ­ντα­­ση της υπεριώδους ακτινοβολίας, μένοντας στην πραγματικότητα απροστάτευτο.
● Στη δεύτερη το δέρμα έχει καλυφθεί σωστά με ένα αντηλιακό προϊόν, οπότε οι βλα­­βε­ρές α­κτί­νες ανακλώνται από τα αντηλιακά φίλτρα.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην εικόνα που ακολουθεί:


ΕΙΚΟΝΕΣ: spfjidan.deimg.com (1), www.allurabeauty.com (2), www.pinnokio.gr (3-4), www.ethnos.gr (5)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.