Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Οι πολεμικές επιχειρήσεις
(1821-1827)

Τον Φεβρουάριο του 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κηρύσσει την Επανάσταση στη Μολ­δο­βλα­χί­α. Στρατολογεί νέους, συ­γκρο­τεί τον Ιερό Λόχο, αλλά χάνει τη μάχη στο Δραγατσάνι και η ε­πα­να­στα­τι­κή αυτή κίνηση τερματίζεται.


Τον Μάρτιο του 1821 ξεκινά η Επανάσταση στην Πελοπόννησο και αμέσως μετά στην Ανατολική Στερεά. Ταυτόχρονα ξεσηκώνονται τα νησιά του Αιγαίου (κυρίως η Ύ­δρα, οι Σπέτσες, τα Ψαρά και η Σάμος) και συμμετέχουν αποφασιστικά στην Ε­πα­νά­στα­ση. Ο α­γώνας των νησιών δημιουργεί προβλήματα στον οθωμανικό στόλο, που α­πα­ντά με την καταστροφή τριών από αυτά: της Χίου, της Κάσου και των Ψα­ρών.

Τα επαναστατικά μέτωπα στη Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και την Κρή­τη πληθαίνουν. Οι πολυάριθμες όμως οθωμανικές δυνάμεις που βρίσκονται στις πε­ριοχές αυτές καταπνίγουν γρήγορα τις εξεγέρσεις. Σύντομα η Επανάσταση πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και σε νησιά του Αιγαίου.

Οι προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων επικεντρώνονται στην πολιορκία και την κατάληψη των φρουρίων όπου καταφεύγουν οι Οθωμανοί για να αμυνθούν. Πα­ράλ­λη­λα προσπαθούν να αποκρούσουν τις οθωμανικές εκστρατείες από στεριά και θά­λασ­σα και να διατηρήσουν τα πρώτα εδάφη που καταλαμβάνουν σε περιοχές της Ρού­με­λης (Στε­ρεά) και του Μοριά (Πελοπόννησος).

Το 1822, με ηγέτη τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αποκρούουν με επιτυχία τα στρα­τεύ­μα­­τα του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Πρόκειται για τη σπουδαιότερη ανάμεσα στις ση­μα­ντι­­κές επιτυχίες των επαναστατών τα πρώτα χρόνια.

Η μάχη στα Δερβενάκια
(πίνακας του Θ. Βρυζάκη, 1860)

Μέχρι το 1824 η Επανάσταση έχει εδραιωθεί κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και στην Πε­λο­­πόν­νη­σο. Στις αρχές του 1825, όμως, η οθωμανική Πύλη αποφασίζει να α­ντι­με­τω­πί­σει οριστικά τους Έλληνες με τη βοήθεια των αιγυπτιακών στρατευμάτων. Σύμ­φω­να με το σχέδιο, ο Κιουταχής εκστρατεύει εναντίον της Ρούμελης και ο Ιμπραήμ ε­να­ντί­ον της Πε­λοποννήσου.

Ο Κιουταχής ξεκινά με πολυπληθή στρατό από τη Λάρισα, υποτάσσει πολλές πε­ρι­ο­χές της Ρούμελης και πολιορκεί το Μεσολόγγι (Απρίλιος του 1825).

Η εμφάνιση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο το 1825 δημιουργεί σημαντικά προ­βλή­μα­­τα στην πορεία του Αγώνα. Οι Έλληνες αδυνατούν να συγκρατήσουν τον τουρ­κο­αι­γυ­­πτι­α­κό στρατό, ο Ιμπραήμ καταπνίγει την επανάσταση στην Πε­λο­πόν­νη­σο και κατευθύνε­ται στο Μεσολόγγι.

Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς τα αιγυπτιακά στρατεύματα ενισχύουν τα τουρκικά και ο Ιμπραήμ αναλαμβάνει την αρχηγία της πολιορκίας. Η θέση των κατοίκων της πό­λης δυ­σκολεύει ακόμη περισσότερο. Χωρίς τροφή και πολεμοφόδια αναγκάζονται τε­λι­κά σε η­ρωική Έξοδο τον Απρίλιο του 1826.

«Πολιορκία του Μεσολογγίου»
(πίνακας του Π. Ζωγράφου σε σκέψεις του Μακρυγιάννη, 1836-1839)

«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»
(του Γάλλου φιλέλληνα Ε. Ντελακρουά, 1826)

Μετά την πτώση του Μεσολογγίου ο Κιουταχής εκστρατεύει στην Αθήνα για να κα­τα­λά­βει την Ακρόπολη. Οι Έλληνες, με ηγέτη τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, α­πο­κρού­ουν αρ­χι­κά τις επιθέσεις. Ύστερα από την ήττα τους όμως στο Φάληρο, το 1827, η Α­κρό­πο­λη παραδί­νεται στους Οθωμανούς.

«Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη»
(πίνακας του Θ. Βρυζάκη, 1855)

Οι Οθωμανοί κυριαρχούν πια σε ολόκληρη τη Ρούμελη. Οι Πελοποννήσιοι διατηρούν ο­ρι­­σμέ­νες εστίες αντίστασης, όμως η Επανάσταση βρίσκεται σε κρίσιμη φάση.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1821
  ● Μάχη στην Αλαμάνα (Αθανάσιος Διάκος)
  ● Μάχη στη Γραβιά (Οδυσσέας Ανδρούτσος)
  ● Κατάληψη της Τριπολιτσάς (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης)
1822
  ● Μάχη στα Δερβενάκια (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης)
  ● Καταστροφή της Χίου
  ● Πυρπόληση ναυαρχίδας (Κωνσταντίνος Κανάρης)
1823
  ● Μάχη στο Καρπενήσι (Μάρκος Μπότσαρης)
1824
  ● Ναυμαχία στον κόλπο του Γέροντα (Ανδρέας Μιαούλης)
  ● Καταστροφή των Ψαρών
  ● Καταστροφή της Κάσου
1825
  ● Πολιορκία και πτώση του Μεσολογγίου (1825-1826)
  ● Μάχη στη Σφακτηρία
  ● Μάχη στους Μύλους
1826
  ● Πολιορκία και παράδοση της Ακρόπολης (1826-1827)
  ● Μάχη στην Αράχοβα
1827
  ● Μάχη στο Φάληρο
  ● Ναυμαχία στο Ναβαρίνο

ΠΗΓΗ: Ιστορία ΣΤ' τάξης (2006) | ΕΙΚΟΝΕΣ: museduc.gr, anthoulaki.blogspot.com,
Ιστορία ΣΤ' τάξης (2006), lapasiongriega.blogspot.com, greekworldhistory.blogspot.com2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τελειο
Πολυ καλες και ενδιαφερουσες πληροφοριες
:-) :-) :-) :-)

δάσκαλος98 είπε...

:D

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.