Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Μπορούμε να γίνουμε αόρατοι;

Από τον Anthony12

Τι θα κάνατε εάν είχατε έναν μανδύα που θα σας έκανε αόρατους; Εάν δεν το σκε­φτή­κα­τε μέχρι τώρα αφιερώστε του λίγο χρόνο... γιατί μπορεί ένας τέτοιος μανδύας μέ­χρι τώρα να μην υπάρχει στα καταστήματα έτοιμος προς πώληση... σύντομα όμως μπο­ρεί να γίνει πραγματικότητα!

Γερμανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν τη νέα τους ανακάλυψη: μια τεχνολογία με την ο­ποί­α μπορούν να κάνουν αντικείμενα αόρατα!

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Για να καταλάβουμε πώς μπο­ρεί να γί­νει κάτι αόρατο, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε πότε κάτι είναι για μας ορατό.

Υπάρχουν διάφορες ακτίνες φωτός, κάποιες ορατές σ’ εμάς και κάποιες αόρατες. Οι υ­πέ­­ρυ­θρες ακτίνες π.χ. είναι για μας αόρατες, κάποια ζώα όμως μπορούν να τις δουν.

Όταν δεν υπάρχει φως, δε βλέπουμε τίποτα. Όταν υπάρχει φως από τον ήλιο ή από μί­α λάμπα, μπορούμε να δούμε ό,τι βρίσκεται τριγύρω μας, για παράδειγμα το μο­λύ­βι που βρίσκεται πάνω στο γραφείο μας, σωστά;

Ο λόγος που δε βλέπουμε το μολύβι στο σκοτάδι αλλά το βλέπουμε με φως είναι ο ε­ξής: Οι ακτίνες φωτός πέφτουν στο μολύβι και αντανακλώνται από την επιφάνειά του σε διάφορες κατευθύνσεις. Όταν κάποιες από αυτές τις ορατές για μας ακτίνες φω­τός φτά­σουν στα μάτια μας, αντιλαμβανόμαστε ότι το μολύβι είναι εκεί.

Όταν όμως μπροστά στο μολύβι βρίσκεται μια μεγάλη στοίβα με βιβλία, οι ακτίνες φω­τός που αντανακλώνται από το μολύβι δεν μπορούν να φτάσουν στα μάτια μας α­φού εμπο­δίζονται από τα βιβλία και έτσι φτάνουν σε εμάς μόνο οι ακτίνες που α­ντα­να­κλώ­νται από αυτά.

Έτσι λοιπόν λειτουργεί με πολύ απλά λόγια η όραση.

Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε τουλάχιστον ένα περίπου τι ήταν αυτό που έκαναν οι Γερμανοί επιστήμονες: Έφτιαξαν ένα περίπλοκο πλέγ­μα με ένα συγκεκριμένο υ­λι­κό, το οποίο έχει την ιδιότητα να κατευθύνει τις ακτίνες φωτός που φτάνουν πάνω του. Τοπο­θέτησαν το πλέγμα αυτό μπροστά σε έναν καθρέφτη. Και το αντικείμενο που ήθελαν να κάνουν αόρατο, το τοποθέτησαν μεταξύ πλέγματος και καθρέφτη.

Αυτό που θα βλέπατε λοιπόν εάν είχατε τη συσκευή μπροστά σας, θα ήταν το πλέγ­μα πί­σω από το οποίο βρίσκεται το αντικείμενο και μετά ο καθρέφτης.

Σύμφωνα με αυτά που μάθαμε πιο πάνω θα έπρεπε οι ακτίνες φωτός που φτάνουν στο α­ντικείμενο να αντανακλώνται από αυτό και φτάνοντας στα μάτια μας να το κά­νουν ορατό για εμάς. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι το πλέγμα να κατευθύνει τις α­κτί­νες που αντα­νακλώνται από το αντικείμενο με τέτοιο τρόπο στα μάτια μας, ώστε να νομίζουμε πως δεν είναι εκεί και να βλέπουμε μόνο τον καθρέφτη που βρίσκεται πί­σω από το αντικείμε­νό μας.

Πρόκειται λοιπόν για οπτασία!

Για να καταλάβετε λίγο καλύτερα τι συμβαίνει (αν και δεν είναι και πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς) ρίξτε μια ματιά στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα:


Στο πρώτο σχεδιάγραμμα βλέπουμε τις ακτίνες φωτός που φτάνουν σε έναν απλό κα­­θρέ­φτη και αντανακλώνται από αυτόν προς τα μάτια μας.

Στο δεύτερο σχεδιάγραμμα βλέπουμε έναν καθρέφτη με κάτι να βρίσκεται μπροστά του. Εδώ αντανακλώνται οι ακτίνες φωτός τόσο από τον καθρέφτη όσο και από το α­ντι­κεί­με­­νο που βρίσκεται μπροστά του και έτσι βλέπουμε και τα δύο.

Στο τρίτο σχεδιάγραμμα βλέπουμε ξανά τον καθρέφτη με το αντικείμενο μπροστά, μό­νο που τώρα βρίσκεται μπροστά του και το ειδικό πλέγμα. Οι ακτίνες φωτός φτά­νουν στον καθρέφτη και στο αντικείμενο (όπως στο σχεδιάγραμμα 2), μόνο που οι α­κτί­νες που α­ντανακλώνται από το αντικείμενο κατευθύνονται από το πλέγμα με τέ­τοιο τρόπο που νο­μίζουμε πως βλέπουμε μόνο τον καθρέφτη (όπως στο σχε­δι­ά­γραμ­μα 1).

Πριν να μπορέσουν οι επιστήμονες όμως να κάνουν αόρατο ένα αυτοκίνητο, ένα γα­τά­κι ή ακόμη κι εμάς, πρέπει να λύσουν δύο βασικά προβλήματα:
● Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι το πλέγμα που έφτιαξαν είναι μικροσκοπικό (μόλις κά­ποια χιλιοστά του χιλιοστόμετρου μεγάλο!) οπότε μόνο μικροσκοπικά αντικείμενα μπο­ρεί να κάνει αόρατα προς το παρόν.
● Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι το πλέγμα μπορεί να κάνει κάτι αόρατο μόνο στο πε­δί­ο της υπέρυθρης ακτινοβολίας και άρα μόνο για όσους μπορούν να βλέπουν την α­κτι­νο­βο­­λί­α αυτή... πράγμα που εμείς δεν μπορούμε!

Άρα πολύ απλά το αντικείμενο που βρίσκεται στην ειδική αυτή συσκευή δεν μπορεί α­κό­­μη να γίνει αόρατο για μας.

Οι επιστήμονες όμως λένε πως δεν είναι πρόβλημα να φτιάξουν το πλέγμα σε πολύ πιο μεγάλες διαστάσεις. Για να το κάνουν να λειτουργεί και στην ακτινοβολία που μπο­ρού­με εμείς να δούμε θα χρειαστούν όμως ακόμη κάποια χρόνια.

Έχουμε λοιπόν ακόμη λίγο χρόνο να σκεφτούμε τι θα κάνουμε με τον πρώτο μας α­ό­ρα­­το μανδύα...

ΠΗΓΗ: Medlook

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φως-όραση


1 σχόλιο:

kosgan10 είπε...

Όλα είναι θέμα φυσικής! ;)

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.