24 Μαρτίου 2013

Χρονολόγιο της Επανάστασης του 1821

Ένα χρονικό της Ελληνικής Επανάστασης που εστιάζεται στα γεγονότα κάθε πε­ρι­ο­χής, στις διπλωματικές διεργασίες αλλά και στα εσωτερικά των ε­πα­να­στα­τών (ορ­γά­νω­ση κρα­τι­κής δομής, εμφύλιες συγκρούσεις).

«Τα ελευθέρια»
(πίνακας του Θεόφιλου, 1933)

Πατήστε στο έτος που σας ενδιαφέρει:

1821

Ιανουάριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Χουρσίτ Πασάς της Τρι­πο­λι­τσάς αναχωρεί από την Πε­λο­πόν­νη­σο για να διευθύνει την εκστρατεία ε­να­ντί­ον του Αλή Πασά των Ι­ω­αν­νί­νων. Ο Θε­ό­δω­ρος Κο­λο­­κο­τρώ­νης φτάνει μυστικά στη Μάνη από τα Επτάνησα.

Φεβρουάριος

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης περνά τον Προύθο, παραπόταμο του Δού­να­βη και φυσικό σύνορο ανάμεσα στην Ο­θω­μα­νι­κή Αυτοκρατορία και τη Ρω­σί­α. Δυο μέρες αρ­­γό­τε­ρα κηρύσσει την Ε­πα­νά­στα­ση στη Μολδαβία και στη Βλα­χί­α (24/2).

Μάρτιος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Ο Πατριάρχης Γρη­γό­ρι­ος Ε΄ αφορίζει τον Υψηλάντη και την Ε­­πα­­­νά­­στα­­ση.

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης συγκροτεί τον Ιερό Λόχο. Α­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται το Βου­κου­ρέ­στι.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Επιθέσεις εναντίον ο­χυ­ρω­μέ­νων Τούρκων στα Καλάβρυτα και στη Βο­­στί­τσα (Αίγιο). Οι επαναστάτες μπαίνουν στην Πάτρα. Απελευθερώνεται η Κα­λα­μά­τα α­πό τους Κολοκοτρώνη, Π. Μαυρομιχάλη και Παπαφλέσσα (23/3). Ο Πε­­τρό­­μπε­­ης Μαυ­ρο­μι­­χά­­λης κηρύσσει την επανάσταση στη Μάνη. Ο Ανδρέας Λό­ντος κη­ρύσ­σει την Ε­πα­νά­στα­ση στη Βοστίτσα. Τούρκοι από πολλές περιοχές της Πε­λο­πον­νή­σου α­να­ζη­τούν προ­στα­σί­α στην Τρι­πο­λι­τσά.


ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Επαναστατούν τα Σάλωνα (Άμφισσα) και το Λιδορίκι. Ο Α­θα­νά­σι­ος Διά­­­κος κηρύσσει την Επανάσταση στη Λι­βα­δειά. Επαναστατεί και η Α­τα­λά­ντη.

ΑΙΓΑΙΟ. Επαναστατούν οι Σπέτσες και η Ύ­δρα.

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ. Μεγάλες σφαγές χριστιανών στη Σμύρνη.

Απρίλιος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Καταστέλλεται η ε­πα­νά­στα­ση στην Πάτρα και στη Βοστίτσα. Νί­­κες των Ελ­λή­νων στην Αρκαδία, ήττα στο Άρ­γος.

ΑΙΓΑΙΟ. Επαναστατούν τα Ψαρά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Απαγχονισμός του Γρηγορίου Ε΄.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Απελευθερώνεται η Θήβα. Ο Ιωάννης Δυοβουνιώτης κηρύσσει την Ε­­­πα­­­νά­­στα­­ση στη Λαμία. Α­πε­λευ­θε­ρώ­νο­νται τα Σάλωνα. Νίκες των Ελλήνων στη Φθι­ώ­τι­δα. Μά­χη της Αλαμάνας, μαρτυρικός θάνατος του Αθανάσιου Διάκου. Ο μη­τρο­πο­λί­της Σαλώ­νων Ησαΐας σκοτώνεται πο­λε­μώ­ντας κατά των Ο­θω­μα­νών.

ΘΡΑΚΗ. Ο μητροπολίτης Παΐσιος κηρύσσει την επανάσταση στη Σωζόπολη. Οι Ο­θω­μα­νοί κα­τα­λαμ­βά­νουν την πόλη και α­παγ­χο­νί­ζουν τους πρωτεργάτες.

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Οθωμανικά στρατεύματα εισέρχονται στις Παραδουνάβιες Η­γε­μο­νί­ες για να καταστείλουν την Επανάσταση. Ήττα των Ελλήνων στο Γαλάτσι της Μολ­δα­βί­ας.

Μάιος

ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Επανάσταση στο Πήλιο (Άνθιμος Γαζής, Κυριάκος Μπασδέκης). Ήττα στον Βό­­λο και καταστολή της Επανάστασης από τον Μαχμούτ Πασά ή Δράμαλη.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος αποκρούει την ισχυρή στρατιά του Ο­μέρ Βρυ­­­ώ­­νη στο Χάνι της Γραβιάς. Κηρύσσεται η Επανάσταση στο Μεσολόγγι. Νί­κη των Ελ­­λή­­νων κοντά στο Αγρίνιο.


ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Νίκη των Ελλήνων στο Βαλτέτσι (Θ. Κολοκοτρώνης, Ηλίας Μαυ­­ρο­­μι­­­χά­­λης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης). Αρ­χί­ζει η πολιορκία της Τρι­πο­λι­τσάς.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Συγκροτείται η Πε­λο­πον­νη­σι­α­κή Γερουσία με πρόεδρο τον Πε­τρό­μπε­η Μαυ­­­ρο­­μι­­χά­­λη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ο Εμμανουήλ Παππάς κη­ρύσ­σει την Επανάσταση στη Χαλκιδική και στο Ά­­γι­ο Όρος.

ΚΡΗΤΗ. Κηρύσσεται η Επανάσταση στα Σφα­κιά.

ΑΙΓΑΙΟ. Επαναστατεί η Σάμος. Ο Δημήτριος Παπανικολής πραγματοποιεί την πρώ­τη πυρ­­­πό­­λη­ση οθωμανικού πλοίου στην Ερεσό της Λέσβου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Αποκεφαλίζονται τέσ­σε­ρις μητροπολίτες και δύο Φα­να­ριώ­τες.

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Οι Οθωμανοί α­να­κα­τα­λαμ­βά­νουν το Βουκουρέστι.

Ιούνιος

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Απελευθερώνονται η Ι­ε­ρισ­σός, τα Μαντεμοχώρια και άλλες πε­ρι­ο­χές της Χαλ­κι­δι­κής.

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Μεγάλη ήττα του Ιερού Λόχου στο Δραγατσάνι. Έπειτα από λί­γες μέ­ρες ο Αλ. Υψηλάντης συλλαμβάνεται και φυλακίζεται.


Ο Ιερός Λόχος μάχεται στο Δραγατσάνι
(λιθογραφία)


ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Βαρνακιώτης συλ­λαμ­βά­νει τους Τούρκους του Αγρινίου. Οι Έλ­λη­νες πα­ρα­δί­δουν τη Λιβαδειά στους Ο­θω­μα­νούς.

ΚΡΗΤΗ. Νίκες των Ελλήνων σε Αποκορώνι, Ρούστικα και Λάμπη. Οι Οθωμανοί ε­κτε­λούν στο Μεγάλο Κάστρο (Ηράκλειο) τον Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Κρήτης Γεράσιμο, πέ­ντε αρ­χι­ε­ρείς και πολ­λούς προκρίτους.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Νίκες των Ελλήνων στην Πα­ληο­κού­λια Ιωαννίνων. Ο Ιωάννης Κω­λέτ­της κη­­­ρύσ­­σει την Επανάσταση στο Συράκο και στους Καλαρίτες.

Ιούλιος

ΗΠΕΙΡΟΣ. Νίκη του Μάρκου Μπότσαρη στο Κομπότι της Άρτας. Α­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται η Πάρ­­γα, αλλά οι Οθωμανοί την α­να­κα­τα­λαμ­βά­νουν.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Επαναστατεί ο Ασπροπόταμος Τρικάλων.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Η Ρωσία παραδίδει τε­λε­σί­γρα­φο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υ­πέρ των χρι­στια­νών, αλλά οι Οθωμανοί με τη βοήθεια της Αυστρίας το α­γνο­ούν.

ΚΥΠΡΟΣ. Οι Οθωμανοί απαγχονίζουν στη Λευκωσία τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και τους μη­τρο­πο­λί­τες Πάφου, Κιτίου και Κυ­ρή­νει­ας.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ήττα του Ομέρ Βρυώνη στα Βρυσάκια της Εύβοιας. Ωστόσο κα­­τα­­λαμ­­βά­­­νει την Αθήνα.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Απελευθερώνεται η Μο­νεμ­βα­σιά.

Αύγουστος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ιδρύονται οι πρώτες φι­λελ­λη­νι­κές εταιρείες στην Ευρώπη.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων στα Βασιλικά Λοκρίδας (Γκούρας, Πα­νουρ­γιάς, Δυο­­­βου­­νιώ­­της).

Σεπτέμβριος

ΑΙΓΑΙΟ. Σφαγή εκατοντάδων αμάχων στη Σαμοθράκη.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Συνεχείς ήττες των Ελ­λή­νων έξω από την Πάτρα. Άλωση της Τρι­­πο­­λι­­­τσάς (23/9). Η πτώση της πρω­τεύ­ου­σας του Μοριά εδραιώνει τον Α­γώ­να.


Η άλωση της Τριπολιτσάς


ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Τερματίζεται η εξέγερση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Κρά­τη­σε ε­πτά μή­νες.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Καρά Αλής πυρπολεί το Γαλαξίδι. Ο Ομέρ Βρυώνης α­πο­χω­ρεί α­­πό την Αθήνα και εγκαταλείπει την ανατολική Ρούμελη.

Οκτώβριος

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Καταπνίγεται η Επανάσταση στη Χαλκιδική.

Νοέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Συγκροτείται η Προσωρινή Δι­οί­κη­ση Δυτικής Χέρσου Ελλάδος. Στην Α­­να­­το­­­λι­­κή Στερεά δημιουργείται ο Άρειος Πά­γος.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Σουλιώτες οπλαρχηγοί α­πε­λευ­θε­ρώ­νουν την Άρτα.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Γιουσούφ Σελήμ Πασάς πυρ­πο­λεί την Πάτρα.

Δεκέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Πρόεδρος της Πε­λο­πον­νη­σι­α­κής Γερουσίας ο Δημήτριος Υ­ψη­λά­ντης. Αρ­χί­ζει στην Επίδαυρο η Α΄ Εθνοσυνέλευση.

ΚΡΗΤΗ. Σημαντική νίκη των Ελλήνων έξω α­πό τα Χανιά.

1822

Ιανουάριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Η Εθνοσυνέλευση της Ε­πι­δαύ­ρου ψηφίζει το πρώτο Σύνταγμα της Ε­­πα­­­νά­­­στα­­­σης, το «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος». Πρόεδρος του Ε­κτε­λε­στι­κού ο Α­λέ­­ξαν­­δρος Μαυροκορδάτος.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Οι Οθωμανοί παραδίδουν την Κόρινθο στον Δημήτριο Υ­ψη­λά­ντη.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ήττα των Ελλήνων στα Στύρα της Εύβοιας.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Οι Οθωμανοί σκοτώνουν τον Αλή Πασά και στρέφονται εναντίον του Σου­­λί­­ου.

Φεβρουάριος

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Επαναστατεί η Δυτική Μα­κε­δο­νί­α και τα χωριά του Ολύμπου. Ο Ζα­­φει­­ρά­­κης κη­ρύσ­σει την Επανάσταση στη Νά­ου­σα.


Μάρτιος

ΑΙΓΑΙΟ. Επαναστατεί η Χίος. Καταστροφή του νησιού από τον Καρά Αλή (30/3-2/4).

Απρίλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων κοντά στη Στυλίδα (Νικηταράς).

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Καταστροφή της Νάουσας. Η πόλη καταλαμβάνεται από τους Τούρ­κους και πυρ­πο­λεί­ται, νέο «Ζάλογγο» στον πο­τα­μό Αράπιτσα.

Μάιος

ΚΡΗΤΗ. Σημαντική νίκη των Ελλήνων έξω από τα Χανιά.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Ο Χουρσίτ Πασάς και ο Ομέρ Βρυώνης καταλαμβάνουν το Σούλι.

Ιούνιος

ΑΙΓΑΙΟ. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί τη ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Η οθωμανική φρουρά της Ακρόπολης παραδίδεται στους Έλ­λη­νες πο­­­λι­­ορ­­­κη­­τές. Ο Δράμαλης στρατοπεδεύει στη Λαμία οδεύοντας προς τα νό­τι­α.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Νίκη των Ελλήνων στο Κομπότι της Άρτας.

Ιούλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Δράμαλης καταστρέφει τη Θήβα.

ΗΠΕΙΡΟΣ. Μάχη στο Πέτα της Άρτας. Οι Έλ­λη­νες και οι Φιλέλληνες υπό τον Α­­λέ­­ξαν­­δρο Μαυ­ρο­κορ­δά­το ηττώνται από τον Χουρ­σίτ Πασά. Τερματίζεται η Ε­πα­νά­στα­ση στην Ή­πει­ρο.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Δράμαλης κα­τα­λαμ­βά­νει την Κόρινθο και το Άργος. Οι Έλ­λη­νες, με ε­πι­κε­φα­λής τον Κολοκοτρώνη, α­πο­δε­κα­τί­ζουν τη στρατιά του στα Δερ­­βε­­νά­­κια (26/7).


«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γέρος του Μοριά»
(έργο του Γιάννη Νίκου, 2008)


Αύγουστος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων στον Αετό Ξηρομέρου.

ΚΡΗΤΗ. Μάχες Λάκκων, Θερίσου και Α­πο­κο­ρώ­νου. Ενισχύονται οι οθωμανικές δυ­­νά­­μεις.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο Τσάρος της Ρωσίας α­πο­πέ­μπει τον Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέ­ση του Υ­πουρ­γού Εξωτερικών.

Σεπτέμβριος

ΗΠΕΙΡΟΣ. Οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν ο­ρι­στι­κά το Σούλι.

Οκτώβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Πρώτη πολιορκία του Με­σο­λογ­γί­ου από τον Ομέρ Βρυώνη και τον Κιου­­­τα­­­χή.

Νοέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Ανδρέας Μιαούλης δι­α­σπά την πολιορκία του Μεσολογγίου.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Στάικος Σταϊκόπουλος καταλαμβάνει το Παλαμήδι του Ναυ­πλί­ου.

Δεκέμβριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Οι Μεγάλες Δυνάμεις α­πο­κη­ρύσ­σουν στο Συνέδριο της Βερόνας την Ελ­­­λη­­­νι­­κή Επανάσταση.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Το Ναύπλιο παραδίδεται στους Έλληνες.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Λύεται η πρώτη πο­λι­ορ­κί­α του Μεσολογγίου.

1823

Ιανουάριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων στον Άγιο Βλάσιο Ευρυτανίας (Γ. Κα­ραϊ­σκά­κης).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Το Ναύπλιο ορίζεται έδρα της επαναστατικής κυβέρνησης.

Μάρτιος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Αρχίζει στο Άστρος Κυνουρίας η Β΄ Εθνοσυνέλευση. Αποφασίζεται η κα­­τάρ­­­γη­­­ση των περιφερειακών διοικήσεων (Πε­λο­πον­νη­σι­α­κή Γερουσία κ.ά.).

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Η Αγγλία αναγνωρίζει την Ελ­λη­νι­κή Επανάσταση.

Απρίλιος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Πρόεδρος του Εκτελεστικού ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης.

Μάιος

ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Κιουταχή στη Μαγνησία.

ΚΡΗΤΗ. Οι Οθωμανοί παραδίδουν το φρού­ρι­ο της Κισσάμου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Αντιπρόεδρος του Ε­κτε­λε­στι­κού ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Ιούνιος

ΚΡΗΤΗ. Οι Οθωμανοί παραδίδουν την Κάν­δα­νο.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Αλλεπάλληλες νίκες των Ο­θω­μα­νών στη Λιβαδειά.

Ιούλιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο λόρδος Μπάιρον φτάνει στο Αργοστόλι.

Αύγουστος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ήττα των Ελλήνων στο Κεφαλόβρυσο, κοντά στο Καρπενήσι, και θά­­να­­­τος του Μάρκου Μπότσαρη. Νίκη του Νι­κη­τα­ρά στο Κορωπί.

«Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη το 1823»
(πίνακας του Θεόφιλου, 1932)

Νοέμβριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Κολοκοτρώνης κα­τα­λαμ­βά­νει το φρούριο της Κορίνθου.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Διαμάχη μεταξύ των α­γω­νι­στών. Οι βουλευτές καταφεύγουν στο Κρα­­νί­­δι.

Δεκέμβριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο λόρδος Μπάιρον φτάνει στο Μεσολόγγι.

1824

Ιανουάριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο Ελβετός φιλέλληνας Ι­ά­κω­βος Μάγερ εκδίδει στο Μεσολόγγι την ε­φη­­με­ρί­δα «Ελληνικά Χρονικά». Ρωσικό σχέδιο για την επίλυση του ελ­λη­νι­κού προ­βλή­μα­τος προ­βλέ­πει τη δημιουργία τριών αυ­τό­νο­μων ελληνικών η­γε­μο­νι­ών. Α­πορ­ρί­πτε­ται.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Διαμάχη μεταξύ των αγωνιστών οδηγεί στη δημιουργία δύο κυ­βερ­νή­σε­ων· του Πετρόμπεη στην Τριπολιτσά και του Κου­ντου­ριώ­τη στο Κρανίδι.

Φεβρουάριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Χορηγείται το πρώτο αγ­γλι­κό δάνειο στην Ελλάδα (800.000 λί­ρες).

Μάρτιος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Ο σουλτάνος ζητά βοήθεια από την Αίγυπτο για να κα­τα­στεί­λει την Επανάσταση.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Αρχίζουν οι εμφύλιες συ­γκρού­σεις στην Πελοπόννησο. Η πλευρά του Κου­­­ντου­­ριώ­­τη καταλαμβάνει τον Α­κρο­κό­ριν­θο.

Απρίλιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η πλευρά του Κουντουριώτη καταλαμβάνει την Τριπολιτσά.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο λόρδος Μπάιρον πεθαίνει στο Μεσολόγγι.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ Πασάς της Αι­γύ­πτου ορίζεται από την Υψηλή Πύλη δι­­οι­­κη­­­τής της Πελοποννήσου.

Μάιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Κυβερνητικοί και α­ντι­κυ­βερ­νη­τι­κοί συγκρούονται στην Αρ­γο­λί­δα.

ΚΡΗΤΗ. Καταστέλλεται η Επανάσταση.

Ιούνιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Το Ναύπλιο παραδίδεται στους κυβερνητικούς.

ΑΙΓΑΙΟ. Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος κα­τα­στρέ­φει την Κάσο και τα Ψαρά.


Ιούλιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η κυβέρνηση δίνει αμνηστία στους αντικυβερνητικούς. Ανάμεσα στους ητ­­­τη­­­μέ­­νους του εμφυλίου και ο Κο­λο­κο­τρώ­νης.

Αύγουστος

ΑΙΓΑΙΟ. Νίκες του ελληνικού στόλου στις ναυμαχίες της Μυκάλης (Γεώργιος Σα­χτού­­ρης). Με­γά­λη νίκη των Ελλήνων στη ναυ­μα­χί­α του Γέροντα (Ανδρέας Μια­ού­λης).

Οκτώβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Πρόεδρος του Εκτελεστικού ο Γεώργιος Κουντουριώτης.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Ο Παπαφλέσσας εισβάλει στην Αρκαδία για να πλήξει τους οπαδούς του Κο­­­λο­­­κο­­τρώ­­νη.

Νοέμβριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Νέες συγκρούσεις στην Πε­λο­πόν­νη­σο.

Δεκέμβριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Οι κυβερνητικοί κα­τα­λαμ­βά­νουν την Τριπολιτσά. Ο Κολοκοτρώνης πα­­ρα­­δί­­­δε­­­ται στην κυ­βέρ­νη­ση.

1825

Ιανουάριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Χορηγείται το δεύτερο αγ­γλι­κό δάνειο (2.000.000 λίρες).

Φεβρουάριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Ο Κολοκοτρώνης προ­φυ­λα­κί­ζε­ται στην Ύδρα μαζί με άλλους κρα­τού­με­νους «α­ντάρ­τες».

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος γενικός γραμματέας του Ε­κτε­λε­στι­κού.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Οι δυνάμεις του Ιμπραήμ αποβιβάζονται στη Μεθώνη.

Μάρτιος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ κατανικά τις ελληνικές δυνάμεις στο Ναβαρίνο.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Κιουταχής εισβάλλει στον Βάλτο και στο Ξηρόμερο.

Απρίλιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος φυ­λα­κί­ζε­ται στην Ακρόπολη.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ καταλαμβάνει το Κρεμμύδι και τη Σφακτηρία. Πτώ­ση και του Ναβαρίνου.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Αρχίζει η δεύτερη πο­λι­ορ­κί­α του Μεσολογγίου από τον Κιου­τα­χή.

Μάιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Σημαντική νίκη του Κα­ραϊ­σκά­κη στην Παρνασσίδα. Ο Κιου­τα­χής δι­­ε­­­νερ­­­γεί αποτυχημένη έφοδο κατά του Με­σο­λογ­γί­ου.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η κυβέρνηση αποφυλακίζει τον Κολοκοτρώνη και τους άλλους ητ­­τη­­μέ­νους του εμφυλίου για να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Μάχη στο Μανιάκι, η­ρωι­κός θάνατος του Παπαφλέσσα. Ο Ι­μπρα­ήμ κα­­τα­λαμ­βά­νει όλη τη Μεσσηνία.

Ιούνιος

ΚΡΗΤΗ. Ανατίναξη τουρκικής κορβέτας στη Σούδα από τον Ανδρέα Μιαούλη.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Δολοφονία του Ανδρούτσου στην Ακρόπολη της Αθήνας.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νέα αποτυχημένη έ­φο­δος του Κιουταχή στο Μεσολόγγι.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ προελαύνει στο κέντρο της Πελοποννήσου και κα­­τα­­­λαμ­­­βά­­νει την Τριπολιτσά. Νίκη των ελληνικών δυ­νά­με­ων στους Μύλους Αρ­γο­λί­δας (Δ. Υ­­ψη­­λά­ντης, Μακρυγιάννης). Ο Ιμπραήμ κα­τα­καί­ει το Άργος και νι­κά­ει τον Κο­λο­κο­τρώ­νη στα Τρί­κορ­φα. Σημαντικές οι ελ­λη­νι­κές απώλειες.


Επιχειρήσεις του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα (1825-1827)


ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ο Γάλλος συνταγματάρχης Κά­ρο­λος Φαβιέρος διορίζεται από την κυ­­βέρ­­νη­­ση αρ­χη­γός του τακτικού στρατού.

Ιούλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Ομέρ Βρυώνης κα­τα­λαμ­βά­νει το Θησείο. Οι Μεσολογγίτες α­­πορ­­ρί­­­πτουν τις προτάσεις συν­θη­κο­λό­γη­σης του Κιουταχή. Ο ελληνικός στόλος ε­φο­δι­ά­ζει το Με­σο­λόγ­γι· προσωρινή χαλάρωση της πο­λι­ορ­κί­ας.

Αύγουστος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Νίκη των Ελλήνων στα Τρίκορφα. Ο Ιμπραήμ καταλαμβάνει τη Μο­­­νεμ­­­βα­­σιά.

Σεπτέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Καραϊσκάκης τρέπει σε φυγή τους Οθωμανούς στον Καρ­βα­σα­ρά (Αμ­­­φι­­λο­­χί­­α) ως αντιπερισπασμό στην πολιορκία του Μεσολογγίου.

Οκτώβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων στην Α­λα­μά­να.

Νοέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νέες νίκες του Κα­ραϊ­σκά­κη στη Θήβα και στο Δίστομο. Ο αι­γυ­πτι­α­κός στό­λος φτάνει έξω από το Μεσολόγγι. Άρση ναυτικού αποκλεισμού και ε­φο­δι­α­σμός της πό­λης από τον ελληνικό στόλο (Α. Μιαούλης).

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ πραγματοποιεί εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην Η­­λεί­­α και πυρ­πο­λεί τη Γαστούνη.

Δεκέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Ιμπραήμ φτάνει στο Με­σο­λόγ­γι και ενισχύει την πολιορκία του Κιου­­­τα­­χή.

1826

Ιανουάριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ναυμαχίες έξω από το Μεσολόγγι. Οι ελληνικές δυνάμεις δεν κα­­τα­­­φέρ­­­νουν να διασπάσουν τον αποκλεισμό.

Φεβρουάριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Αποτυχημένη έφοδος του Ιμπραήμ στο Μεσολόγγι. Οι Ο­θω­μα­νοί κα­­­τα­­­λαμ­­βά­­νουν τα νησάκια Βασιλάδι και Ντολ­μάς στη λιμνοθάλασσα. Ο κλοι­ός σφίγ­γει.

Μάρτιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Υπογράφεται το Πρω­τό­κολ­λο της Πετρούπολης από τη Ρωσία και την Αγ­­­γλί­­­α. Δημιουργείται ελληνικό κράτος φόρου υποτελές στον Σουλ­τά­νο.

Απρίλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Μιαούλης αποτυγχάνει να εφοδιάσει το Μεσολόγγι. Έξοδος των «Ε­­λεύ­­θε­­ρων Πολιορκημένων», άλωση της πό­λης, έξαρση του φιλελληνικού κι­νή­μα­τος.


«Η έξοδος του Μεσολογγίου»
(πίνακας του Θ. Βρυζάκη, 1855)


ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Οι προσπάθειες για συγκρότηση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης α­πο­τυγ­χά­νουν.

Ιούνιος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ επιχειρεί να κα­τα­λά­βει τη Μάνη, αλλά αποτυγχάνει.

Ιούλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Κιουταχής φτάνει στην Αθήνα και στρατοπεδεύει στα Πα­τή­σια. Αρ­­­χί­­­ζει η πολιορκία της πόλης.

Αύγουστος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο Κιουταχής κα­τα­λαμ­βά­νει την Αθήνα και πολιορκεί την Α­κρό­πο­λη, ό­που έχουν κλειστεί ο Γκούρας και οι άν­δρες του. Νίκη του Κα­ραϊ­σκά­κη στο Χαϊ­­δά­­ρι.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Νέα ήττα του Ιμπραήμ στη Μάνη.

ΑΙΓΑΙΟ. Ναυτικές συγκρούσεις στην πε­ρι­ο­χή της Μυτιλήνης.

Σεπτέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη του Μακρυγιάννη στην Αθήνα επί του Κιουταχή. Θάνατος του Γκού­­ρα στην Ακρόπολη.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Εκκαθαριστικές ε­πι­χει­ρή­σεις του Ιμπραήμ στα Καλάβρυτα.

Οκτώβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Αποτυχία των Οθωμανών να καταλάβουν την Ακρόπολη της Α­θή­νας.

Νοέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Η κυβέρνηση μεταφέρει την έ­δρα της στην Αίγινα.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Μεγάλη νίκη του Κα­ραϊ­σκά­κη στην Αράχοβα.

1827

Ιανουάριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Αρχίζει στην Τροιζήνα η Γ΄ Ε­θνο­συ­νέ­λευ­ση.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ήττα των Ελλήνων σε Πει­ραι­ά και Καματερό. Νίκη στην Κα­στέ­λα.

Φεβρουάριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη του Καραϊσκάκη στο Δίστομο.

Μάρτιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη του Καραϊσκάκη στο Κερατσίνι. Ήττα κοντά στο Δαφνί.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ο Άγγλος ναύαρχος Κόχραν ο­ρί­ζε­ται αρχηγός του ελληνικού στό­λου.

Απρίλιος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση εκλέγει τον Καποδίστρια Κυβερνήτη της Ελ­λά­δας με ε­­πτα­ε­τή θητεία.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Θάνατος του Καραϊσκάκη στο Φάληρο. Ήττα των Ελλήνων.

ΑΙΓΑΙΟ. Νίκη των Ελλήνων σε ναυμαχία στο Τρίκερι.

Μάιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Η Ακρόπολη της Αθήνας παραδίδεται στον Κιουταχή. Η ο­θω­μα­νι­κή κυ­­­ρι­­­αρ­­χί­­α στη Στερεά ολοκληρώνεται.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ κατακτά το φρούριο Χλομούτσι της Ηλείας.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Συγκρούσεις στο Ναύπλιο.

Ιούλιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρω­σί­α υπογράφουν στο Λονδίνο «Συν­θή­κη ει­­­ρη­­­νεύ­­σε­­ως της Ελλάδας». Προβλέπεται η στρα­τι­ω­τι­κή επέμβαση των τρι­ών Δυ­νά­με­ων.

Αύγουστος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Οι Οθωμανοί απορρίπτουν το αίτημα των Μεγάλων Δυνάμεων για λή­­ξη του πο­λέ­μου. Ο αιγυπτιακός στόλος ε­νι­σχύ­ει με νέες δυνάμεις τον Ιμπραήμ στο Να­­βα­­ρί­­­νο.

Οκτώβριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Οι ναυτικές δυνάμεις των τριών Με­γά­λων Δυ­νά­με­ων καταστρέφουν ολοκληρωτικά τον στόλο του Ιμπραήμ.

Οι επικεφαλής του στόλου των Μεγάλων Δυνάμεων Χέιδεν (Ρωσία),
Κόδριγκτον (Αγγλία), Δεριγνί (Γαλλία) σε γραμματόσημο του 1977

Νοέμβριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Διακόπτονται οι δι­πλω­μα­τι­κές σχέσεις της Οθωμανική Αυ­το­κρα­το­ρί­ας με τις τρεις Δυνάμεις.

Δεκέμβριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Οι πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων αποχωρούν από την Κων­­στα­­ντι­­­νού­­πο­­λη.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Αποχωρούν τα υ­πο­λείμ­μα­τα του αιγυπτιακού στόλου.

1828

Ιανουάριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άφιξη του Καποδίστρια στο Ναύ­πλι­ο. Εγκαθίσταται στην Αίγινα, ό­που και ορ­­κί­ζε­ται.

Φεβρουάριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Ιμπραήμ αποχωρεί από την Τριπολιτσά καταστρέφοντάς την.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ιδρύεται η «Εθνική Χρη­μα­τι­στι­κή Τράπεζα» και καθιερώνεται ο φοί­νι­κας ως ε­θνι­κό νόμισμα.

Απρίλιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Η Ρωσία κηρύσσει τον πό­λε­μο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ιούνιος

ΑΙΓΑΙΟ. Το πολεμικό «Παπανικολής» κα­τα­ναυ­μα­χεί τουρκικά πολεμικά στο Τρί­κε­ρι.

Ιούλιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Υπογράφεται το Πρω­τό­κολ­λο του Λονδίνου. Αποφασίζεται η α­πο­στο­λή γαλ­­­λι­­­κού εκστρατευτικού σώ­μα­τος στην Πελοπόννησο για την εκ­δί­ω­ξη του Ιμπραήμ.

Αύγουστος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Η Αίγυπτος συνθηκολογεί. Ο Ιμπραήμ διατάσσεται να εκκενώσει την Πε­­λο­­πόν­­νη­­σο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ιδρύεται ταχυδρομική υ­πη­ρε­σί­α. Τα πρώτα ταχυδρομικά γραφεία λει­­τουρ­­γούν στο Άργος, την Τρίπολη και την Ε­πί­δαυ­ρο.

Σεπτέμβριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Οι δυνάμεις του Ιμπραήμ α­πο­χω­ρούν από την Πελοπόννησο.

Νοέμβριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Πρωτόκολλο του Λονδίνου. Η Πελοπόννησος και τα νησιά τί­θε­νται υ­πό την προ­στα­σί­α των τριών Δυνάμεων.

Δεκέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ιδρύονται δικαστήρια δι­α­φό­ρων βαθμίδων.

1829

Ιανουάριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Νίκη των Ελλήνων στο Μαρ­τί­νο της Λιβαδειάς.

Μάρτιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Η Βόνιτσα και η Αμ­φι­λο­χί­α παραδίδονται στους Έλληνες.

Απρίλιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Η Ναύπακτος πα­ρα­δί­δε­ται στους Έλληνες.

Μάιος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Το Μεσολόγγι και το Αι­τω­λι­κό παραδίδονται στους Έλληνες.

Ιούλιος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Αρχίζει στο Άργος η Δ΄ Ε­θνο­συ­νέ­λευ­ση. Διανέμονται σε ακτήμονες 200.000 στρέμ­μα­τα εθνικών γαιών.
Φοίνικας, το πρώτο νόμισμα του ελληνικού κράτους
(το 1832 θα αντικατασταθεί από τη δραχμή)

Σεπτέμβριος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Οι Έλληνες νικούν στην Πέ­τρα της Βοιωτίας (Δ. Υψηλάντης). Εί­ναι η τε­λευ­ταί­α μάχη της Επανάστασης.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Συνθήκη της Αδριανούπολης. Τερ­μα­τί­ζε­ται ο ρωσοτουρκικός πό­λε­μος και η Υ­ψη­λή Πύλη αποδέχεται όλα τα πρω­τό­κολ­λα και τις συνθήκες που α­φο­ρούν το ελ­­λη­­νι­­κό ζή­τη­μα.

Οκτώβριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η αντιπολίτευση στον Κα­πο­δί­στρι­α διογκώνεται, ιδίως στη Μάνη και την Ύ­­δρα.

Νοέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Λειτουργεί στην Αίγινα το «Κε­ντρι­κόν Σχολείον».

Δεκέμβριος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Λειτουργεί στο Ορφανοτροφείο της Αίγινας μικρή βιβλιοθήκη. Θα α­πο­τε­λέ­­σει τον πυρήνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

1830

Φεβρουάριος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Υπογράφεται στο Λονδίνο το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας (3/2). Δη­­­μι­­­ουρ­­γεί­­ται ελληνικό κράτος με βόρεια σύ­νο­ρα στη γραμμή Αχελώου-Σπερ­χει­ού και η­γε­­μό­­να τον Λεοπόλδο του Σαξ Κόμπουργκ.

Μάιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο Λεοπόλδος παραιτείται α­πό τον ελληνικό θρόνο. Τον επόμενο χρό­νο θα γί­νει βασιλιάς των Βέλγων.

Ιούνιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Αντικυβερνητικές εκδηλώσεις στη Μάνη.

Δεκέμβριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Οι Μαυρομιχαλαίοι της Μάνης στα­σι­ά­ζουν εναντίον του Κα­πο­δί­στρι­α.

1831

Ιανουάριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η κυβέρνηση συλλαμβάνει τον Πε­τρό­μπεη Μαυρομιχάλη. Ταραχές στη Μά­­νη.

Απρίλιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Η κυβέρνηση επιβάλλει λο­γο­κρι­σί­α στον Τύπο.

Ιούλιος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Υδραίοι καταλαμβάνουν τον ναύ­σταθ­μο του Πόρου.

Αύγουστος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Ο Μιαούλης πυρπολεί στον Πό­ρο πλοία του εθνικού στόλου.

Σεπτέμβριος

ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Στασιαστικά κινήματα σε πολ­λές επαρχίες της Πελοποννήσου. Δο­λο­φο­νί­α του Κα­πο­δί­στρι­α στο Ναύπλιο από τον αδερφό και τον γιο του Πε­τρό­μπε­η Μαυ­ρο­μι­χά­λη (27/9). Στη θέση του α­να­λαμ­βά­νουν ο Αυγουστίνος Κα­πο­δί­στρι­ας, ο Ι­ω­άν­νης Κω­λέτ­της και ο Θεόδωρος Κο­λο­κο­τρώ­νης.

1832

Μάρτιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Ο πρίγκιπας Όθωνας της Βαυ­α­ρί­ας ορίζεται βασιλιάς της Ελ­λά­δας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Προσωρινός κυβερνήτης ε­κλέ­γε­ται ο Αυγουστίνος Καποδίστριας, μι­­κρό­­τε­­ρος α­δερ­φός του δολοφονημένου κυ­βερ­νή­τη.

Ιούλιος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. Τα βόρεια σύνορα του νέου κρά­τους ορίζονται στη γραμμή Αμ­βρα­κι­κού-Πα­γα­ση­τι­κού.


ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία Γ΄ Γενικού Λυκείου, users.sch.gr/maritheodo/1821/timeline.htm, e-selides.gr, el.wikipedia.org - ΕΙΚΟΝΕΣ: paletaart.wordpress.com (1), Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2-3,6,9,14), lykawn.blogspot.com (4), agiasofia.com (5), iannisnikou.gr (7), Ιστο­ρί­α ΣΤ΄ τάξης/2006 (8), Ιστορία ΣΤ΄ τά­ξης/1997 (10: επιμέλεια podilato98.blogspot.com), blogs.sch.gr/sarmeliniou/ (11), philatelia.ru (12), aeginafirst.wordpress.com (13)

3 σχόλια:

Anthony12 είπε...

Πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα ανάρτηση δάσκαλε.Μου αρέσαν πολύ και τα υπόλοιπα αφιερώματα στην ελληνική επανάσταση.

δάσκαλος98 είπε...

Ευχαριστώ, Anthony12! Σε πεθύμησα, σας πεθύμησα! :))

δάσκαλος98 είπε...

@ Στ' τάξη - 2ου Αξιούπολης: Ευχαριστώ για την αναδημοσίευση!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται.
Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στην «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ