15 Μαρτίου 2019

Η Ελληνική Επανάσταση

Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα γε­γο­νό­τα του 19ου αι­ώ­να. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις ε­ξε­λί­ξεις της Δυ­τι­κής Ευ­ρώ­πης, ε­νέ­πνευ­σε διανοούμενους και καλ­λι­τέ­χνες, γέν­νη­σε το κίνημα του Φιλελληνισμού και προκάλεσε τη δι­ά­λυ­ση της Ι­ε­ρής Συμμα­χίας.


Ελληνόπουλο υπερασπίζεται τον τραυματισμένο πατέρα του
(πίνακας του Ary Scheffer, 1827)


Ο Αγώνας των Ελλήνων παρουσίασε πολλές διακυμάνσεις. Οι ε­πι­τυ­χί­ες ε­ναλ­λάσ­σο­νταν με αποτυχίες, ενώ δεν έλειψαν οι εμ­φύ­λι­οι σπα­ραγ­μοί με φό­ντο τη σκλη­ρή καθημερινότητα.

ΕΙΚΟΝΑ: 1821-gr.blogspot.com


2 σχόλια:

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λάθη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στο κου­μπί «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ