Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Τα πτερυγιόποδα

Μία από τις κατηγορίες των θαλάσσιων θηλαστικών είναι τα πτερυγιόποδα. Με βά­ση τα μορ­φο­λο­γι­κά τους χαρακτηριστικά χωρίζονται σε τρεις οικογένειες:
● Τις γνήσιες φώκιες. Τα αφτιά τους είναι μικρές οπές χωρίς εξωτερικά πτερύγια.
 (μεσογειακή φώκια, θαλάσσιοι ελέφαντες, άλλες φώκιες)
● Τις φώκιες με αφτιά ή ωταρίδες. Έχουν εξωτερικά πτερύγια στα αφτιά τους.
 (θαλάσσιοι λέοντες, γουνοφόρες φώκιες)
● Τους θαλάσσιους ίππους. Είναι τα μόνα πτερυγιόποδα που έχουν χαυ­λιό­δο­ντες.

Φώκια της Χαβάης

Θαλάσσιος ελέφαντας

Θαλάσσιος λέοντας
Γουνοφόρα φώκια

Θαλάσσιος ίππος

Τα πτερυγιόποδα είναι πλήρως προσαρμοσμένα στη ζωή στη θάλασσα αλλά, σε α­ντί­θε­­ση με τα κητώδη, περνούν χρόνο και στη στεριά, ειδικά για να γεννήσουν και να γα­λου­­χή­σουν τα μικρά τους. Λέγονται και «ακροβάτες της θάλασσας», γιατί πα­ρό­λο που στην ξη­ρά μοιάζουν αδέξια και δυσκίνητα, όταν μπαίνουν στο νερό είναι πο­λύ ευέλικτα κι έχουν ι­δι­αί­τε­ρα μεγάλη ευχέρεια στο κολύμπι. Έχουν υδροδυναμικό σχή­μα, μάτια που βλέπουν πο­λύ καλά στο νερό, μουστάκια, ένα παχύ στρώμα λί­πους και τέσσερα πτε­ρύ­για αντί για πό­δια.


Τα περισσότερα πτερυγιόποδα προτιμούν τα ψυχρά κλίματα. Συνήθως τα συ­να­ντού­με στους Πόλους και στις περιοχές γύρω από αυτούς, υπάρχουν όμως και κάποια που έ­χουν προ­σαρ­μο­στεί σε πιο ζεστά νερά. Το μοναδικό είδος που ζει στη Μεσόγειο και κυ­ρί­­ως στις ελ­λη­νι­κές θάλασσες και ακτές είναι η μεσογειακή φώκια, η οποία θε­ω­ρεί­ται πα­γκοσμίως έ­να από τα πιο απειλούμενα με άμεση εξαφάνιση ζώα.

Εξέλιξη

Πριν εξελιχθούν σε θαλάσσια θηλαστικά, τα πτερυγιόποδα ζούσαν στην ξηρά. Έχουν βρε­θεί σκελετοί ενός κοινού προγόνου τους, ηλικίας 20-24 εκατομμυρίων ετών, που α­­ντί για πτε­ρύ­γι­α είχε πόδια. Το σώμα αυτού του προϊστορικού ζώου έμοιαζε με αυτό της ση­με­ρι­νής βίδρας, είχε μακριά ουρά, κεφάλι φώκιας, δόντια σαν του σκύλου, ε­νώ τα δά­χτυλα των ποδιών ήταν ενωμένα με νηκτική μεμβράνη. Φαίνεται πως ήταν δει­νός κο­λυμβητής, μπο­ρού­σε όμως και να περπατήσει.

Πρόγονος πτερυγιόποδου


Λόγω έλλειψης τροφής στη στεριά άρχισε να προσαρμόζεται στις νέες υδρόβιες συν­θή­­κες. Το σώμα του απέκτησε σταδιακά υδροδυναμικό σχήμα και τα πέντε δάχτυλα ε­νώ­­θη­καν με δέρμα και μετατράπηκαν σε πτερύγια. Τα σημερινά πτερυγιόποδα δι­α­τη­ρούν α­­κό­μη μια υποτυπώδη ουρά, ενώ τα μπροστινά και τα πίσω πτερύγια κα­τα­λή­γουν σε πέ­ντε δά­χτυ­λα.

Νεαρή μεσογειακή φώκια ξεκουράζεται. Ανάμεσα
στα πίσω πτερύγια διακρίνεται η ουρά της.

ΕΙΚΟΝΕΣ: terpsinoe.wordpress.com, www.epicweird.com, www.fotopedia.com, www.oceanlight.com,
www.oceanlight.com, www.thalassapedia.gr, www.thalassapedia.gr, www.thalassapedia.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.